Igangværende projekter

Projekt: Realisering – Tilløb Drabæk, Allerød.

Bygherre: Allerød Kommune

Rådgiver: Orbicon

​Ved genåbning af tilløb til Drabæk udføres følgende anlægselementer:

Anlægselementerne består af overordnet af:

 • Etablering og drift samt sikring af arbejdspladsen mv.
 • Rydning af vegetation.
 • Etablering af 522 meter nyt vandløbstracé.
 • Etablering af overkørsel med tunnelrør.
 • Håndtering og placering af jord indenfor projektområdet.
 • Etablering af jorddiger.
 • Eftersåning af vandløbsbrinker.
 • Midlertidigt sandfang i Tilløb til Drabæk omkring st. 348.
 • Midlertidigt sandfang i Drabæk ved udløb.
 • Erosionsikring vandløbet.  
 • Nedbrydning af eksisterende rør, brønde og udløbsbygværk.
 • Retablering af på virkede arealer.
 • Etablering og tilpasning af overkørsel.

Projekt: Lærkevej, Etape 2 Helsinge

Bygherre: Gribvand Spildevand A/S

Rådgiver: Orbicon

 • ​Etablering af ca. 45 m ø400-600 mm betongledning
 • Etablering af ca. 190 m ø800 mm betonledning
 • Etablering af 7 stk. ø1250 mm specialbrønde inkl. dæksler
 • Oprydning og senere reeablering af ca. 1.100 m2  asfalt samt vejbump med længde på 24 m og fuld vejbredde

Projekt Birkedalen, Rungsted Kyst

Bygherre: Hørsholm Vand ApS
Rådgiver: Rambøll.

Projektet indeholder en krydsning af Kystbanen vha. en mircotunnellering med et DN900mm stål-foringsrør ca. 80 meter, hvori ny en gravitationsledning Ø800mm PE ledning skal 'trækkes. Derud-over en styret underboring med en gravitationsledning Ø800mm PE ledning ca. 50m på tværs af en privat matrikel umiddelbart øst for banekrydsningen.

Der skal udføres ca. 500 meter gravitationsledning Ø250 - Ø793mm vha. almindelig opgravning i Birkedalen, Helenevej, Bukkeballevej og Byskellet. Det planlægges at afslutte projektet i Bukkebal-levej med en stor ø2000 PE brønd, hvorfra det skal være muligt at tilslutte en Ø793mm PE let-vægts-/gravitationsledning på ca. 275m frem til eksisterende overløbsbygværk ved sparebassinet i Bolbroengen.

​Projekt Opnæsgård, Hørsholm

Bygherre: Hørsholm Vand ApS​

Området består af boligblokke som er fælleskloakeret. Nærværende projekt omhandler etablering af et nyt regnvandssystem inkl. stort rørbassin med udløb til Vallerød mose. Nærværende projekt omhandler den udvendige del af projektet. Projektet strækker sig fra udløb i Vallerød mose, til og med regnvandsstik afsat ved kældervægge på bygninger. 

Derudover udføres der en ledning ved hjælp af styrret underboring, fra hovedledning ved langhuset til Gl. Vallerødvej. Se tegning nr. E.4. Projektet indeholder også etablering af et ca. 500 m3 stort rørbassin bestående af 3 stk. ø2000 mm. plastrør på hver 58 m. længde. Projektet er opdelt i 4 etaper og efter hver etape retableres området snarest muligt.

Projekt: Rammeaftale, Mindre Kloakarbejder i Hørsholm​

Bygherre: Hørsholm Vand ApS.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Moderne entreprenørfirma​

+35 års erfaring​

Høj kvalitet i udførelse af alle typer opgaver​

​Firmainformation

ENTREPRENØR BENT V. NIELSEN A/S

CVR: 68289513

Adresseinformation

Kontaktinformation

Telefon: 48 79 63 27

E-mail: info@bvn-as.dk