Thorsmosevej 6
3200 Helsinge
Tel.  48 79 63 27
Fax. 48 79 63 67


BVN A/S er en moderne entreprenørvirksomhed med over 25 års erfaring i anlægsarbejde.
Herunder stor erfaring i etablering af vejanlæg, kloaker, belægninger, samt i genopretning af naturområder etc.

Med vores store erfaring og dygtige medarbejderstab, kan vi tilbyde høj kvalitet i udførelse af såvel store
som mindre anlægsopgaver i hele Hovedstadsregionen.

Vores målsætning er at fastholde et fagligt højt ambitionsniveau og hele tiden udvikle vores ekspertise
og know-how til gavn for vores kunder.

Korte interne kommandoveje giver os muligheder for at træffe hurtige beslutninger, når der er brug for det.

Vi lægger vægt på en tæt dialog med vores kunder, så vi kan give dem det, som de forventer af os –
og måske endda levere forslag til bedre løsninger på konkrete områder end de forventer.

Vi råder over en omfattende moderne maskinpark. Men det er de menneskelige og faglige kvaliteter hos
vore dygtige og faste medarbejderstab, der skaber det høje kvalitetsniveau.